Zielona Góra


  • Zielona Góra – Wspólnota pod wezwaniem świętego Jana Apostoła
    kaplica Kościoła: Zielona Góra, ul. Sikorskiego 44A

Ks. Tomasz Puchalski, proboszcz
tel: +48 793 111 295
email: prezbiter.rkk@gmail.com

Dominik Szczepański, koordynator wspólnoty
tel: +48 692 829 250
email: d.szczepanski24@gmail.com

 

Ogłoszenia 09.08.2020

1. Opisane dziś w Ewangelii wydarzenie jest znanym obrazem przywoływanym do dziś. Jezus chodzący po wodzie wystraszył uczniów, którzy byli w łodzi. Towarzysząca burza potęgowała poczucie osamotnienia i lęku. Przykład uczniów jest obrazem naszej ludzkiej kondycji. Nie jednokrotnie tracimy wiarę i nadzieję w Bożą Opatrzność, popadamy w strach i lęk. Chrześcijanin powinien pamiętać, że dla Boga zawsze jesteśmy chciani i kochani, a w trudnych momentach życia Jezus chce nas chwycić za dłoń i przejść przez trud razem.

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:
– w poniedziałek Wawrzyńca, diakona i męczennika,
– we wtorek Klarę, zakonnicę oraz Johna Henriego Newmana, biskupa i teologa,
– w środę Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, zakonników i męczenników.

3. W sobotę obchodzimy Święto Zaśnięcia Bogurodzicy. W tym dniu szczególnie zachęcamy do prywatnej modlitwy w domach liturgią godzin.

4. W dniach 22-23 sierpnia w Poznaniu będzie obradował I Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Trwają prace w grupach roboczych, które zaproponują konkretne projekty uchwał. W czasie Synodu zostanie wybrany również biskup Kościoła. Więcej na temat synodu znajdziemy na stronie: www.starokatolicy.eu.

5. Zakończyły się prace remontowo-adaptacyjne w naszej kaplicy. Dotychczasowy koszt prac wyniósł 5012, 18 zł. Prace obejmowały: wymianę oświetlenia, przebudowę instalacji elektrycznej, skucie starej terakoty, malowanie ścian, zabezpieczenie ścian przed wilgością. W tym tygodniu zostały zamontowane krzesła dla uczestników liturgii, ołtarz oraz cyfrowe organy kościelne z klawiaturą nożną. O dalszych pracach będziemy informować na bieżąco. Serdecznie prosimy wszystkich Członków i Sympatyków naszego Kościoła oraz ludzi dobrej woli o wsparcie naszej Misji w tym szczególnym okresie. Wpłaty można dokonywać na konto naszego Kościoła z dopiskiem “Cele kultu religijnego-Zielona Góra”:

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce
ul. Św. Wojciech 25/7, 61-749 Poznań
Numer rachunku:22 2530 0008 2058 1066 1687 0001

Ofiary można również składać w formie tradycyjnej po każdej liturgii.
Za każde wsparcie już teraz dziękujemy.

Dominik Szczepański
Lider Misji św. Jana Apostoła w Zielonej Górze

Comments are closed.