Zielona Góra


  • Zielona Góra – Wspólnota pod wezwaniem świętego Jana Apostoła
    kaplica Kościoła: Zielona Góra, ul. Sikorskiego 44A

Ks. Tomasz Puchalski, proboszcz
tel: +48 793 111 295
email: prezbiter.rkk@gmail.com

Dominik Szczepański, koordynator wspólnoty
tel: +48 692 829 250
email: d.szczepanski24@gmail.com

Ogłoszenia 04.10.2020

1. W tym tygodniu w liturgii wspominamy:

– w niedzielę Franciszka z Asyżu, diakona i zakonnika
– w poniedziałek Sergiusza i Bachusa, męczenników,
– we wtorek Brunona z Kolonii, mnicha,
– w środę Chiarę Lucę Badano, wyznwczyni,
– w piątek Patriarchę Abrahama i jego żonę Sarę.

2. Informujemy, że po wakacjach nasza Misja rozpoczyna zwyczajny tryb działania. Nabożeństwa w niedzielę odprawiane są o godzinie 11:00 w naszej kaplicy. Nabożeństwa w tygodniu sprawowane są według ogłoszeń. Raz w miesiącu odprawiana będzie Eucharystia, którą będzie sprawował nasz biskup Tomasz Puchalski. W tym miejscu chcemy wyraźnie powiedzieć, że w naszym Kościele jest miejsce dla każdego, bez względu na wyznawane poglądy, kolor skóry czy orientację seksualną. Każdy jest mile widziany i może w pełni uczestniczyć w liturgii. Zapraszamy wszystkich Członków i Sympatyków naszego Kościoła do uczestnictwa w nabożeństwach. Szczególne zaproszenie kierujemy do osób wątpiących czy poszukujących Boga i wspólnoty kościelnej, w której mogliby czuć się swobodnie. Dla każdego znajdzie się miejsce.

3. Klub Tygodnika Powszechnego w Zielonej Górze zaprasza na spotkanie pod tytułem: “RELIGIA W SZKOLE – DOBRY POMYSŁ?”
Zaproszenie przyjął ks. Damian Wyżkiewicz CM, filozof i teolog, wyróżniony w konkursie Nauczyciel Roku 2019 zorganizowanym przez „Głos Nauczycielski” oraz Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Spotkanie będzie połączone z promocją książki „Ostatni dzwonek”.
Książka pt. „Ostatni dzwonek” jest zbiorem doświadczeń i obserwacji, jak wygląda obecnie sytuacja lekcji religii w szkole. Autor próbuje zdiagnozować, co jest sukcesem, co porażką, a co szansą. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby lekcje religii były interesujące dla uczniów. Podejmuje problemy współczesnej młodzieży.

4. Dzisiaj w poewangelickim zborze w Letnicy, gmina Świdnica, odbędzie się koncert, w którym wystąpi Chór Uniwersytetu Zielonogórskiego CANTUS HUMANUS oraz Orkiestra ARTE DEI SUONATORI. W programie m.in. Luterańska Msza A-dur, utwory Bacha oraz Christiana Michaela Wolfa. Koncert rozpocznie się o godzinie 17:00. Bezpłatne wejściówki można rezerwować poprzez adres mail: bumtarara@post.pl

Dominik Szczepański
Lider Misji Św. Jana Apostoła w Zielonej Górze

Comments are closed.