Nagrania Liturgii


Posłuchaj i zobacz fragmenty liturgii celebrowanych przez nasze wspólnoty.

  • Nagranie Liturgii Wielkich Antyfon Adwentowych.

  • Rozpoczęcie posługi Biskupa Franciszka Krebsa, Biskupa Przewodniczącego Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej.

  • Liturgia Eucharystii

  • Nagranie Ewangelii Niedzieli Palmowej – Łk 19, 28-40

  • Liturgia Wielkiego Piątku z rytem „pogrzebu Jezusa”.

  • Liturgia Eucharystii w okresie Adwentu ze spowiedzią powszechną.

  • Nabożeństwo wielkich antyfon adwentowych.

  • Nagranie Liturgii Światła i Nieszporów I Niedzieli Adwentu 2012

  •  Adwentowa Liturgia Wielkich Antyfon

Zobacz nasz kanał na youtube

Comments are closed.