Konferencja: Heretyczki i Święte


W zmieniającym się świecie głos kobiet jest coraz wyraźniej słyszany, kobiety są naukowcami, politykami, prezesami dużych firm. Są jednak miejsca, w których nadal mamy dużo do zrobienia, jednym z nich jest rzeczywistość religii. Kobieta ksiądz nadal jest czymś egzotycznym w Polsce.

Tymczasem pierwsze święcenia kobiet w naszym kraju odbyły się ponad 90 lat temu. Panie odgrywały w historii chrześcijaństwa i innych religii istotną rolę. To one jako pierwsze przekazały informacje o pustym grobie Jezusa. W średniowieczu głosiły kazania i upominały papieża. W czasach nowożytnych odegrały istotną rolę w reformowaniu Kościołów.

Z okazji 130 rocznicy podpisania Deklaracji Utrechckiej Kościołów starokatolickich, 90 rocznicy pierwszych święceń kobiet w Polsce i 100 rocznicy uzyskania przez polskie kobiety praw wyborczych, serdecznie zapraszamy na konferencję „Heretyczki i Święte – Kobiety w Kościołach i religiach”, która odbędzie się w Poznaniu w dniach 14-15 czerwca 2019 r.

Przyjmowane są zgłoszenia od osób chcących wygłosić referat. Propozycje tematów wraz z krótkim opisem prosimy przesyłać na adres konferencjarkk@gmail.com do 26 maja 2019 r.

W programie konferencji m.in. w piątek 14 czerwca modlitwa ekumeniczna w intencji kobiet oraz spotkanie integracyjne. W sobotę zaprezentowane zostana referaty m.in. „Kapłaństwo Kobiet w zachodniej teologii starokatolicki”, „Posługa kobiet biskupów w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej”, „Krystyna Poniatowska – wizjonerka, która zainspirowała wielkiego reformatora Jana Amosa Komeńskiego”.

Konferencję zakończy dyskusja panelowa kobiet Kościoła „Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam”.

Organizatorem konferencji jest Stowarzyszenie Reformowanych Katolików.

Comments are closed.