Aktualności


Komentarz biblijny: Jezus towarzyszy rozczarowanym

Ewangelia 3 Niedzieli Wielkanocnej (Łk 24,13-35) o uczniach idących do Emaus jest niesamowicie bogata w treść. Mnie dziś bardzo dotknął fakt, że Jezus przychodzi do tych, którzy są rozczarowani, nie …

Czytaj dalej

10 lat Wspólnoty reformowanych katolików w Polsce

W niedzielę 30 kwietnia rozpoczynamy obchody naszego małego jubileuszu – 10 lat obecności Wspólnot reformowanych katolików w Polsce. Wszystko rozpoczęło się w Poznaniu i własnie w tym mieście odbędą się …

Czytaj dalej

Poznali Pana po łamaniu chleba – 3 Niedziela Paschalna

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus daje uczniom i uczennicom różne okazje aby go spotkali, rozpoznali i zachwycili się cudem zmartwychwstania. Dziś nadal Jezus chce się spotykać ze swoimi przyjaciółmi i umacniać …

Czytaj dalej

POZNAŃ: Liturgia w 2. Niedzielę Paschalną

Każda Niedziela to świętowanie Paschy Pana, Jego Zmartwychwstania. Po Triduum Paschalnym, przez 50 dni, wspominamy zwłaszcza wydarzenia, które nastąpiły po zmartwychwstaniu. W 2 Niedzielę Paschalną (Wielkanocną) czytamy Ewangelię o Apostole …

Czytaj dalej

Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego

Wielkanoc czyli Święta Paschalne, Pasch Chrystusa to tak wielkie i wspaniałe obchody, że Kościół chce uwielbiać Boga, wspominać zbawcze wydarzenia i dziękować Chrystusowi przez osiem dni. Każdego dnia będziemy się …

Czytaj dalej

Wielkanocne Przesłanie Biskupa Franciszka

Przesłanie na święta Wielkiej Nocy 2017 Pismo Święte kreśli przed nami obraz zmartwychwstania rozumianego na dwa sposoby: zmartwychwstania po śmierci oraz zmartwychwstania, które możemy doświadczyć na co dzień. Ta codzienna możliwość powstania …

Czytaj dalej

Zmartwychwstanie Pańskie

Serdecznie zapraszamy do świętowania zmartwychwstania Jezusa razem z reformowanymi katolikami w Poznaniu, Warszawie i Zielonej Górze. Poniżej na grafice znajdziecie informacje kiedy, o której i gdzie się spotykamy. Każdy jest …

Czytaj dalej

Liturgia Wieczerzy Pańskiej – Rozpoczynamy Triduum Paschalne

Liturgia Wieczerzy Pańskiej stanowi bramę Triduum Paschalnego, święta wszystkich świąt, bramę, którą dobrze jest przejść, aby głębiej zanurzyć się w tajemnicę Paschy Chrystusa. Chociaż sam Wielki Czwartek nie należy do Triduum Paschalnego, …

Czytaj dalej

Rozważania na Wielki Tydzień

WIELKA ŚRODA – OSTATNIE GODZINY PRZED PASCHĄ Ewangelia (Mt 26, 14-25) Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: «Co chcecie mi dać, a ja wam …

Czytaj dalej

Liturgia Godzin w Wielkim Tygodniu

Liturgia Godzin to modlitwa Kościoła, poprzez którą chcemy pobłogosławić poszczególne części naszego dnia, zaprosić do nich Boga z Jego łaską i miłością. Modlitwa ta jest przede wszystkim skoncentrowana na odmawianiu …

Czytaj dalej