Filmy


Laurence Freeman – Maria i Marta
Film „Marta i Maria” to rozważanie ojca Laurence Freemana na temat wzrostu duchowego i równowagi w zabieganym świecie. Ojciec Freeman jest benedyktynem z Londynu i liderem Światowej Wspólnoty Medytacji Chrześcijańskiej.

Christian de Chergé i Mohamed
Jesteśmy świadomi faktu, że ten wywiad z ojcem Christian Salenson na temat myśli Christian de Chergé, budzi zasadnicze pytania z dziedziny teologii spotkania religii, która pozostaje bardzo otwartym polem do pracy. Dlatego film ten jest pierwszym z serii zatytułowanej ‘WYZWANIE ISLAMU’, w której Net for God wyjdzie na spotkanie różnych punktów widzenia na ten właśnie temat.

Od guru do Jezusa

Poszukiwanie sensu, Absolutu, doprowadziło Ojca Josepha-Marie, wtedy Jacquesa Verlinde, do ‘głębokiego zanurzenia’ we „Wszechogarniającej Substancji”. Jako adept wschodnich praktyk ascetycznych – jogi, medytacji transcendentalnej -, w Indiach pogłębiał religijną tradycję hinduizmu i buddyzmu. Poprowadzony później ku praktykom ezoteryczno-okultystycznym, opowiada w naszym filmie o swoim doświadczeniu i konfrontuje je z prawdą o Tym który odnalazł go na krańcu świata: o Chrystusie. W świetle swojego doświadczenia, Ojciec Joseph-Marie Verlinde odpowiada na zasadnicze pytania zadawane dzisiaj przez społeczeństwo. Z dużym szacunkiem ostrzega on i daje wyjaśnia „poszukiwaczom sensu”, wchodzącym na drogi Wschodu… i praktyk ezoteryczno-okultystycznych.

Comments are closed.