Czytania liturgiczne


11. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego
czyli 20. Niedziela w Roku

PIERWSZE CZYTANIE Iz 56, 1-7 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
Tak mówi PAN:  „Przestrzegajcie prawa i czyńcie sprawiedliwość, bo wkrótce nadejdzie moje zbawienie i objawi się moja sprawiedliwość!”. Szczęśliwy człowiek, który to czyni, i syn człowieczy, który mocno przy tym trwa, przestrzega szabatu, by go nie znieważać, wystrzega się, aby ręki do zła nie przykładać.

I niech nie mówi cudzoziemiec, który związał się z PANEM: „Rzeczywiście PAN oddzielił mnie od swojego ludu”. I niech eunuch nie mówi: „Jestem uschłym drzewem”. Bo tak mówi PAN: „Eunuchom, którzy przestrzegają moich szabatów, wybierają to, co jest zgodne z moją wolą i mocno trwają przy moim przymierzu  – dam w moim domu i w moich murach pomnik i imię lepsze niż to, które mogą zapewnić synowie i córki, imię wieczne, które nie ulegnie zniszczeniu.

A cudzoziemców, którzy związali się z PANEM, aby hołd Mu oddawać, kochać imię PANA i być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają szabatu, aby go nie znieważać, i mocno trwają przy moim przymierzu – wprowadzę na moją górę świętą i napełnię radością w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą Mi miłe na moim ołtarzu.  Bo dom  mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów!”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 67, 2-3. 5 i 8
Refren: Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; *
niech nam ukaże pogodne oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę, *
Jego zbawienie wśród wszystkich narodów.

Niech się narody cieszą i weselą, †
bo rządzisz ludami sprawiedliwie *
i kierujesz narodami na ziemi.
Niech nam Bóg błogosławi *
i niech cześć Mu oddają wszystkie krańce ziemi.

DRUGIE CZYTANIE Rz 11, 13-15. 29-32
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
Siostry i bracia: Do was mówię, do pogan: Ja jako apostoł pogan wysławiam to moje posługiwanie, aby jakoś moje plemię pobudzić do żarliwości i uratować niektórych z nich. Jeżeli bowiem ich odrzucenie – pojednaniem dla świata, czym przygarnięcie, jeśli nie życiem po powstaniu z martwych?

Bo dary łaski Boga i zaproszenie – nieodwołalne. Jak bowiem niegdyś wy nie byliście ulegli Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia przy ich nieuległości, tak i oni teraz okazali nieuległość przy zmiłowaniu się nad wami, aby i oni z kolei dostąpili miłosierdzia. Zamknął bowiem Bóg wszystkich w nieuległości, aby wszystkim okazać miłosierdzie.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.

EWANGELIA Mt 15,21-28
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza.
Jezus udał się w granice Tyru i Sydonu. Wtedy pewna Kananejka, wyszedłszy gdzieś z tamtych miejsc, wołała mówiąc: „Zlituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest nieszczęśliwie opętana przez złego ducha”. On jednak nie odzywał się do niej żadnym słowem. Wtedy Jego uczniowie podszedłszy prosili Go, mówiąc: „Odpraw ją, bo krzyczy za nami”. On odezwawszy się rzekł: „Zostałem posłany tylko do zabłąkanych owiec Izraela”.

Ona jednak podeszła, pokłoniła się Mu i powiedziała: „Panie, pomóż mi”. On odpowiadając rzekł: „To nieładnie wziąć chleb przeznaczony dla dzieci i rzucić psom”. Ona na to powiedziała: „Tak, Panie, lecz jednak jedzą psy okruchy spadające ze stołu ich panów”. Wówczas w odpowiedzi rzekł Jezus: „O kobieto, twoja wiara wielka. Niech ci się stanie, jak chcesz”. Od tej godziny jej córka była zdrowa.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.