Czytania liturgiczne


 

18. Niedziela po Pięćdziesiątnicy | 28. Niedziela w ciągu roku | 13 października 2019

PIERWSZE CZYTANIE I 2 Krl 5, 14-17
Czytanie z Drugiej Księgi Królewskiej
Wszedł więc [Naaman] do Jordanu i zanurzył się w nim siedem razy, zgodnie ze słowem człowieka Bożego, a jego ciało stało się na powrót zdrowe jak ciało małego dziecka. I stał się czysty.
Natychmiast z całym orszakiem wrócił do człowieka Bożego. Kiedy stanął przed nim, powiedział: „Teraz już naprawdę wiem, że na całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! Przyjmij więc dar ode mnie, twojego sługi”.
On jednak odpowiedział: „Przysięgam na PANA, któremu służę: Nie przyjmę niczego!”. I pomimo usilnego nalegania z jego strony, odmówił.
Rzekł wtedy Naaman: „Jeśli nie, to mam prośbę: niech twojemu słudze będzie wolno zabrać tyle ziemi, ile udźwignie para mułów, gdyż odtąd nie będę już składał całopaleń ani ofiar innym bogom, jak tylko PANU”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY I Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.: por. 2)
Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,*
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica*
i święte ramię Jego.
Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Pan okazał swoje zbawienie,*
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i na wierność swoją *
dla domu Izraela.
Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.
Ujrzały wszystkie krańce ziemi *
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,*
cieszcie się i weselcie, i grajcie.
Refren: Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE I 2 Tm 2, 8-13
Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza
Najmilszy:
Pamiętaj, że Jezus Chrystus, [należący do] pokolenia Dawida, powstał z martwych, tak jak jest w moim nauczaniu ewangelii. Dla niej znoszę cierpienia aż do tych kajdan, jak złoczyńca. Jednak słowo Boga nie poddało się pętom. Z tego powodu wszystko znoszę ze względu na wybranych, aby i oni dostąpili tego zbawienia, które wraz z wieczną chwałą jest w Chrystusie Jezusie.
Wiarygodna jest ta nauka: jeżeli razem [z Nim] umarliśmy, razem też żyć będziemy; jeżeli [w Nim] trwamy, razem też królować będziemy; jeżeli [Go] odrzucimy, to i On nas odrzuci; jeżeli niewierni jesteśmy, On pozostaje wierny, nie może bowiem odrzucić siebie.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA I 1 Tes 5, 18
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Za wszystko dziękujcie Bogu,
taka jest bowiem wola Boża względem was w Jezusie Chrystusie.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA I Łk 17, 11-19
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
W drodze do Jeruzalem także On przechodził przez teren graniczny Samarii i Galilei.
Gdy wchodził do jakiejś wsi, wyszło Mu naprzeciw dziesięciu trędowatych. Stanęli z daleka i podnosząc głos zawołali: „Jezusie, Mistrzu, zlituj się nad nami”.
Gdy ich spostrzegł, powiedział: „Idźcie i pokażcie się kapłanom”. I właśnie wtedy, kiedy tam szli, zostali oczyszczeni.
Gdy jeden z nich zauważył, że wyzdrowiał, zawrócił wychwalając Boga wielkim głosem. Upadł na twarz u Jego stóp i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Wtedy Jezus odezwał się mówiąc: „Czy nie dziesięciu dostąpiło oczyszczenia? Gdzie dziewięciu? Żaden się nie znalazł taki, żeby wrócić i oddać chwałę Bogu z wyjątkiem tego obcoplemieńca?”
A do niego powiedział: „Podnieś się i idź. Twoja wiara cię wyzwoliła”.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.