Czytania liturgiczne


1. Niedziela Przygotowania Paschalnego | 21 lutego 2021

PIERWSZE CZYTANIE | Rdz 9, 8-15
Czytanie z Księgi Rodzaju
„Oto Ja zawieram moje przymierze z wami, a po was z waszym potomstwem i z wszelką żywą istotą, która jest z wami, z ptactwem i bydłem oraz z wszelkim zwierzęciem spośród tych, które wyszły z arki. Ustanawiam więc moje przymierze z wami. Żadna istota cielesna nie będzie już wyniszczona wodami potopu. Nie będzie już więcej potopu, który miałby spustoszyć ziemię”.
I Bóg rzekł: „Oto znak przymierza, który kładę między Mną i wami, i między wszelką istotą żywą, która jest z wami, dla wszystkich przyszłych pokoleń. Łuk mój kładę na obłoku, aby był znakiem między Mną a ziemią. Gdy więc ujrzę obłok nad ziemią i ukaże się łuk na chmurach, przypomnę sobie moje przymierze między Mną a wami oraz wszelką żywą istotą cielesną. Nie będzie już więcej wód potopu, niszczących wszelką istotę cielesną”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY | Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10)
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie, *
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń, *
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie, *
na swoją miłość, która trwa na wieki.
Tylko o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu, *
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.
Dobry jest Pan i prawy, *
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze, *
uczy pokornych dróg swoich.
Refren: Drogi Twe, Panie, to łaska i wierność.

DRUGIE CZYTANIE | 1 P 3, 18-22
Czytanie z Pierwszego listu świętego Piotra Apostoła
Najdrożsi:
Bo i Chrystus raz został umęczony za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Doznał śmierci dzięki ciału, a ożywiony został dzięki Duchowi, w którym poszedłszy, ogłosił orędzie także duchom w więzieniu. Nie okazały one niegdyś posłuszeństwa, gdy Boża wielkoduszność czekała cierpliwie za dni Noego, kiedy budowana była arka, w której nieliczni, to jest osiem osób, uniesieni zostali bezpiecznie dzięki wodzie.
Ona i teraz ocala was w chrzcie, swoim odwzorowaniu. A nie jest to pozbycie się brudu cielesnego, lecz wzniesienie prośby do Boga o czyste sumienie dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, który po poddaniu Mu aniołów, władz, i mocy odszedł do nieba i znajduje się po prawicy Boga.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ | Mt 4, 4b
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.
Nie samym chlebem żyje człowiek,
lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.
Aklamacja: Chwała Tobie, Słowo Boże.

EWANGELIA | Mk 1, 12-15
Słowa Ewangelii według świętego Marka
Zaraz potem ten Duch odwołał Go na pustkowie. Był na pustkowiu przez czterdzieści dni, kuszony przez szatana. Przebywał tam wśród dzikiej zwierzyny, a aniołowie usługiwali Mu.
A kiedy Jan został wydany, Jezus udał się do Galilei, występując jako herold ewangelii Boga. Mówił: „Czas się wypełnił. Już blisko jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie tej radosnej nowinie”.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.