Czytania liturgiczne


 

3. Niedziela Adwentu | 15 grudnia 2019

PIERWSZE CZYTANIE I Iz 35, 1-6a. 10
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
Niech się raduje pustynia i ziemia wyschnięta! Niech step się weseli i rozkwita jak krokus! Niech bujnym okryje się kwieciem! Niech się cieszy, raduje i weseli! Dana jej będzie chwała Libanu, wspaniałość Karmelu i Szaronu. Zobaczą chwałę PANA, wspaniałość Boga naszego.
Pokrzepcie omdlałe ręce! Wzmocnijcie osłabione kolana! Mówcie małodusznym: „Bądźcie mężni! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg! Nadchodzi odpłata, Boża nagroda. On sam przybędzie i was wybawi”.
Wtedy przejrzą oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych. Wtedy kulawy wyskoczy jak jeleń, a język niemych przemówi radośnie.
Odkupieni przez PANA powrócą i przyjdą na Syjon z weselem. Wieczna radość zagości na ich twarzach. Ogarnie ich szczęście i radość, a udręka i smutek ulecą daleko.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY I Ps 146 (145), 7. 8-9a. 9bc-10 (R.: por. Iz 35, 4)
Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić albo: Alleluja
Bóg dochowuje wierności na wieki, *
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
Chlebem karmi głodnych, *
wypuszcza na wolność więźniów.
Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić albo: Alleluja
Pan przywraca wzrok ociemniałym, *
Pan dźwiga poniżonych.
Pan kocha sprawiedliwych, *
Pan strzeże przybyszów.
Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić albo: Alleluja
Ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.
Refren: Przybądź, o Panie, aby nas wybawić albo: Alleluja

DRUGIE CZYTANIE I Jk 5, 7-10
Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła
Zachowajcie cierpliwość, bracia, aż do przybycia Pana. Oto rolnik czeka na cenny plon ziemi, zachowując wobec niego cierpliwość, aż otrzyma deszcz wczesny i późny. Zachowajcie i wy cierpliwość, utwierdźcie swoje serca, bo już bliskie jest przybycie Pana.
Nie narzekajcie, bracia, jedni na drugich, abyście nie byli sądzeni. Oto ów Sędzia już stoi przed bramą. Za przykład znoszenia zła i cierpliwości weźcie, bracia, proroków, którzy mówili w imieniu Pana.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA I Iz 61, 1
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Duch Pański nade mną,
posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA I Mt 11, 2-11
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jan usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów do Niego z pytaniem: „Czy Ty jesteś tym „Przybywającym”, czy też czekać mamy na innego?” Jezus w odpowiedzi rzekł im: „Idźcie i powiadomcie Jana o tym, co właśnie słyszycie i co widzicie: Niewidomi wzrok odzyskują, a niewładni w nogach chodzą; trędowaci doznają oczyszczenia, a głusi słyszą; umarli powstają, a ubodzy otrzymują ewangelię. A błogosławiony, kto się na mnie nie potknie”.
Gdy oni już odchodzili, zaczął Jezus mówić o Janie do tłumów: „Co wyszliście oglądać na pustkowiu? Trzcinę przez wiatr kołysaną?… No, co wyszliście zobaczyć!? Człowieka odzianego w miękkie szaty? Przecież ci, co miękkie szaty noszą, w domach królewskich przebywają. No więc, co wyszliście zobaczyć!? Proroka? – Tak, mówię wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto ja wysyłam mojego posłańca przed Tobą. On przygotuje przed Tobą Twoją drogę”. Tak, mówię wam: wśród narodzonych z kobiet nie powstał większy od Jana Chrzciciela; lecz nawet ktoś mniejszy w królestwie niebieskim większy jest od niego.
Oto słowo Pańskie.


Comments are closed.