Czytania liturgiczne


5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy | 15. Niedziela w ciągu roku | Rok C

PIERWSZE CZYTANIE Pwt 30, 10-14
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.
„Będziesz słuchał głosu PANA, twojego Boga, zachowując Jego przykazania i ustawy zapisane w księdze tego Prawa; jeśli się nawrócisz do PANA, twojego Boga, z całego serca i z całej duszy.
Przykazanie, które ja ci dzisiaj daję, nie przekracza twoich możliwości i nie jest poza twoim zasięgiem. Nie znajduje się ono w niebie, byś mógł powiedzieć: „Któż dla nas wstąpi do nieba i nam je przyniesie, abyśmy mogli je usłyszeć i wypełnić?”. Nie znajduje się za morzem, byś mógł powiedzieć: „Któż dla nas uda się za morze i nam je przyniesie, abyśmy mogli je usłyszeć i wypełnić?”. To słowo jest bardzo blisko ciebie: jest na twoich ustach i w twoim sercu, abyś mógł je wypełnić”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 69 (68), 14. 17 i 30. 31 i 36ab i 37 (R.: por. 33b)
Refren: Ożyje serce szukających Boga.
Lecz ja, o Panie, modlę się do Ciebie *
w czas łaski, o Boże;
wysłuchaj mnie w Twojej wielkiej dobroci, *
w Twojej zbawczej wierności. R.

Wysłuchaj mnie, Panie, bo łaskawa jest Twoja miłość, *
spójrz na mnie w ogromie swego miłosierdzia.
Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia; *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. R.

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.
Bóg bowiem ocali Syjon i miasta Judy zbuduje. †
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą. R.

DRUGIE CZYTANIE Kol 1, 15-20
Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan.
On jest wizerunkiem niewidzialnego Boga, pierworodnym całego stworzenia, bo w Nim wszystko, co w niebiosach i co na ziemi, zostało stworzone: widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze; wszystko dzięki Niemu i dla Niego jest stworzone. To On jest przed wszystkim, wszystko na Nim jest oparte.
On jest Głową Ciała Kościoła. On jest początkiem, pierwszym narodzonym z umarłych, aby sam we wszystkim stał się pierwszy.
Postanowił bowiem, aby w Nim zamieszkała cała pełnia i aby przez Nie- go wszystko znowu pojednać z sobą, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża; dzięki Niemu – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

EWANGELIA Łk 10, 25-37
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Wystąpił jakiś znawca Prawa i wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne?” On mu rzekł: „Co jest napisane w Prawie? Jak tam czytasz?” Odpowiadając powiedział: „Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją mocą, i całą swoją myślą, a bliźniego swego jak samego siebie”. Rzekł mu: „Poprawnie odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył”. A on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „Ale kto jest moim bliźnim?”
Podejmując to, Jezus powiedział: „Pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ograbili go, zadali mu rany i odeszli, po- rzucając na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan. Gdy jednak go zobaczył, ominął bokiem. Podobnie lewita, który także znalazł się w tym miejscu, gdy zobaczył, ominął bokiem.
Do tego samego miejsca doszedł też odbywający podróż Samarytanin i wzruszył się, gdy zobaczył. Przybliżył się, opatrzył jego rany, lejąc na nie oliwę i wino, wsadził go na swoje bydlę, zawiózł go do zajazdu i zajął się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał właścicielowi zajazdu i powiedział: Pielęgnuj go. Jeśli coś więcej wydasz, gdy będę wracał, oddam ci.
Który z tych trzech okazał się, twoim zdaniem, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”
Odpowiedział: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie”.
Oto słowo Pańskie.

 

Comments are closed.