Czytania liturgiczne


 

15 NIEDZIELA W CIĄGU ROKU I ROK B

PIERWSZE CZYTANIE Am 7, 12-15
Czytanie z Księgi proroka Amosa
Amazjasz, kapłan w Betel, powiedział do Amosa: „Idź stąd, widzący, uciekaj do kraju Judy! Tam jedz chleb i tam prorokuj! A w Betel nie prorokuj więcej, bo jest ono świątynią króla i sanktuarium królestwa”.
Lecz Amos odpowiedział Amazjaszowi: „Nie jestem prorokiem ani uczniem proroków, lecz jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. To PAN wziął mnie od owiec i PAN powiedział do mnie: «Idź prorokować mojemu ludowi izraelskiemu!».
Kto ma ucho, niech usłyszy,
co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 85, 9ab i 10. 11-12. 13-14
Refren: Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie

Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi: *
oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom.
Zaprawdę, bliskie jest Jego zbawienie †
dla tych, którzy Mu cześć oddają, *
i chwała zamieszka w naszej ziemi.

Łaska i wierność spotkają się z sobą, *
ucałują się sprawiedliwość i pokój.
Wierność z ziemi wyrośnie, *
a sprawiedliwość spojrzy z nieba.

Pan sam szczęściem obdarzy, *
a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *
a śladami Jego kroków zbawienie.

DRUGIE CZYTANIE 2 Kor 5, 14-17
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa! On w niebiosach nas pobłogosławił wszelkim duchowym błogosławieństwem w Chrystusie zgodnie ze swoim wybraniem nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy dzięki miłości byli przy Nim, święci i nieskalani! On nas wyznaczył do swojego usynowienia poprzez Jezusa Chrystusa – zgodnie z upodobaniem swojej woli – abyśmy wychwalali wspaniałość Jego łaskawości, którą nam okazał w Umiłowanym. W Nim mamy przez Jego krew odkupienie, odpuszczenie grzechów, zgodnie z bogactwem Jego łaski, którą hojnie nas obdarzył wraz z całą mądrością i zrozumieniem, bo pozwolił nam poznać tajemnicę swojej woli zgodnie ze swoim upodobaniem, które na Nim oparł w planie doprowadzenia czasów do pełni, aby wszystko zebrać w Chrystusie – w Nim wszystko, co na niebiosach i co na ziemi! W Nim także otrzymaliśmy dziedzictwo jako ci, którzy zgodnie z zamierzeniem Tego, który przeprowadza wszystko według postanowienia swojej woli, przeznaczeni zostali do tego, aby być pochwałą Jego majestatu, jeśli nadzieję mamy opartą na Chrystusie. W Nim i wy, skoro usłyszeliście słowo prawdy, ewangelię o zbawieniu waszym, i skoro na Nim oparliście swoją wiarę, oznaczeni zostaliście pieczęcią obiecanego Ducha Świętego, który jest poręką naszego dziedzictwa, dla odkupienia z nabytymi, ku chwale Jego majestatu.
Kto ma ucho, niech usłyszy,
co Duch mówi Kościołowi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Alleluja. Alleluja. Alleluja.
Niech Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.

EWANGELIA Mk 6, 7-13
Słowa Ewangelii według Świętego Marka.
Jezus przywołał Dwunastu i zaczął wysyłać ich po dwóch, dając im władzę nad duchami nieczystymi. Zachęcił ich, by niczego poza samą laską nie brali na drogę: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w pasie. „Załóżcie tylko sandały. I nie wdziewajcie dwóch sukien”. Mówił im jeszcze: „Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, tam się zatrzymujcie, aż odejdziecie stamtąd. Jeśli jakieś miejsce nie przyjmie was ani nie będą chcieli was słuchać, odchodząc stamtąd, strząśnijcie proch ze swoich stóp jako świadectwo przeciw nim”. Poszli i wzywali do nawrócenia. Usuwali też wielu demonów i namaszczali oliwą wielu chorych i przywracali im zdrowie.
Oto słowo Pańskie.

Comments are closed.