Czytania liturgiczne


5. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
ROK C

PIERWSZE CZYTANIE  | Dz 14, 21-27 | Bóg działa przez ludzi
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Po przekazaniu temu miastu ewangelii i po zdobyciu wielu uczniów wrócili do Listry, potem do Ikonium i do Antiochii. Umacniali tam dusze uczniów i zachęcali do trwania w wierze, bo tak trzeba, abyśmy do królestwa Bożego wchodzili przez wiele udręk. W każdym Kościele wybrali im starszych i po modlitwie połączonej z postem powierzali ich Panu, w którego uwierzyli.
Po przejściu Pizydii przybyli do Pamfilii. A kiedy w Perge skończyli głosić słowo, udali się do Attalii. Stamtąd odpłynęli do Antiochii, gdzie z łaski Boga zostali oddani do dzieła, które właśnie wypełnili.
Gdy tam stanęli, zebrali Kościół i opowiedzieli, co Bóg uczynił przy ich udziale i że poganom otworzył bramę do wiary.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY Ps 145 (144), 8-9. 10-11. 12-1a3b (R.: por. 1)
Refren: Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
albo: Alleluja.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. R.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę. R.

Aby synom ludzkim oznajmić Twoją potęgę *
i wspaniałość chwały Twojego królestwa.
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. R.

DRUGIE CZYTANIE | Ap 21, 1-5a | Bóg otrze wszelką łzę
Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła
Potem widziałem niebo nowe i ziemię nową. Bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia już przeminęły. Także morza już nie ma.
Widziałem też to święte miasto, Jeruzalem nowe, jak zstępuje z nieba, od Boga, przystrojone jak oblubienica, która się ozdobiła dla swojego męża. Wtedy usłyszałem od tronu wielki głos. Tak mówił: „Oto mieszkanie Boga z ludźmi. Mieszkać będzie z nimi. Oni będą Jego ludem, a On, BÓG Z NIMI, będzie ich Bogiem. Każdą łzę otrze z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani żałoby, ani jęków; już i bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły”.
A Siedzący na tronie powiedział: „Oto wszystko czynię nowe”.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
jak Ja was umiłowałem.

EWANGELIA | J 13, 31-33a. 34-35 | Przykazanie nowe
Słowa Ewangelii według świętego Jana
Po jego wyjściu Jezus powiedział: „Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, to Bóg w Nim chwałą został otoczony. A jeżeli Bóg w Nim chwałą został otoczony, to i Bóg Go chwałą w sobie otoczy, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze tylko trochę będę z wami. Nowe przykazanie wam daję, abyście się wzajemnie miłowali. Jak ja was umiłowałem, tak i wy miłujcie się wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że moimi jesteście uczniami, gdy miłość wzajemną ku sobie mieć będziecie”.
Oto słowo Pańskie.

 

Comments are closed.