Czytania liturgiczne


11. Niedziela po Pięćdziesiątnicy |21. Niedziela w ciagu roku | 25 sierpnia 2019

PIERWSZE CZYTANIE I Iz 66, 18-21
Czytanie z Księgi proroka Izajasza
„Ale Ja znam ich czyny i myśli! Przybędę, aby zgromadzić wszystkie narody i języki, a one przyjdą i ujrzą moją chwałę! Dam im znaki poślę ocalałych spośród nich do narodów: do Tarszisz, Put, Lud, Meszek, do Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, gdzie jeszcze nie słyszano o Mnie i nie widziano mojej chwały. Oni będą głosili moją chwałę wśród narodów i przyprowadzą wszystkich waszych braci spośród wszystkich narodów jako dar ofiarny dla PANA, na koniach i wozach, w lektykach, na mułach i wielbłądach na moją świętą górę, do Jeruzalem – mówi PAN – tak jak Izraelici przynoszą do świątyni PANA dar ofiarny w czystych naczyniach! Także spośród nich wezmę sobie niektórych na kapłanów i lewitów” – mówi PAN.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

PSALM RESPONSORYJNY I Ps 117 (116), 1-2 (R.: Mk 16, 15)
Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.
Chwalcie Pana wszystkie narody, *
wysławiajcie Go wszystkie ludy, bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki. R.
Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

DRUGIE CZYTANIE I Hbr 12, 5-7. 11-13
Czytanie z Listu do Hebrajczyków
Siostry i bracia: Zapomnieliście o zachęcie, która zwraca się do was jak do synów: „Synu mój, nie lekceważ nauki Pana; karcony przez Niego, nie zniechęcaj się. Bo Pan ćwiczy, kogo miłuje; chłoszcze każdego syna, którego uznaje”. Dla poprawy to znoście. Bóg odnosi się do was jak do synów. Co to za syn, którego ojciec nie karci? Każde karcenie doraźnie nie wydaje się radosne, lecz bolesne, lecz później przynosi błogi owoc sprawiedliwości wyćwiczonym przez nie. Dlatego naprężcie obwisłe ramiona i zwiotczałe kolana, prosty zostawiajcie za sobą ślad waszych stóp, aby choć co utykające nie schodziło z linii, lecz raczej się naprawiło.
Kto ma ucho, niech usłyszy, co Duch mówi Kościołowi.

AKLAMACJA
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

EWANGELIA I Łk 13, 22-30
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Przechodził przez miasta i wsie, nauczając. Tak zmierzał do Jeruzalem.
Ktoś odezwał się do Niego: „Panie, czy tylko niewielu jest takich, którzy dostępują zbawienia?” Wtedy On im powiedział: „Starajcie się wejść przez wąską bramę, bo wielu, oświadczam wam, będzie próbowało wejść, a nie zdoła. Kiedy gospodarz wstanie i zamknie bramę, stojąc na zewnątrz zaczniecie bić w bramę i wołać: „Panie, otwórz nam”. A on wam na to odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Jedliśmy z tobą i piliśmy. Na naszych ulicach nauczałeś”. Odpowiadając wam, powie: „Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy sprawcy nieprawości”. Tam będzie szloch i zgrzytanie zębów, kiedy zobaczycie, że Abraham, Izaak, Jakub i wszyscy prorocy są w królestwie Boga, a was wyrzuca się na zewnątrz. Przyjdą też ze wschodu, i z zachodu, i z północy, i z południa i zasiądą w królestwie Boga. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwsi, i są pierwsi, którzy będą ostatni”.
Oto słowo Pańskie.

 

Comments are closed.