Aktualności


Zielona Góra | Liturgia Eucharystii

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Eucharystii, którą będziemy celebrować w Zielonej Górze w niedzielę 21 lutego o godz. 17:00 w naszej kaplicy przy ul. ul. Sikorskiego 44A

Po Liturgii odbędzie się nabożeństwo Gorzkich Żali. 

Czytaj dalej

Tleń | Liturgia Eucharystii

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Eucharystii, którą celebrować będziemy w Tleniu (Województwo Kujawsko – Pomorskie), w sobotę 20 lutego o godz. 17:30.

Informacje o miejscu celebracji uzyskacie kontaktując się
z Mikołajem Oszwałdowskim tel: +48 739 079 990

Każda osoba jest mile widziana.

Czytaj dalej

Bytom | Kobiety i Święta Księga

Serdecznie zapraszamy na spotkanie dla kobiet zorganizowane wokół „Świętej Księgi”, czyli tekstu, w którym kobiety szukają sacrum, szukają tej cząstki boskości, która w jakiś sposób określa ich tożsamość. To może być Pismo Święte, ale jakaś jego część np. Księga Estery, ale mogę to być także inne książki religijne lub filozoficzne albo „świeckie”.

Chodzi nam o stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą bezpiecznie mówić o tym czego szukają, czego potrzebują i jak wygląda ich praktyka duchowa, albo jak chciałyby, żeby ona wyglądała. Każda ma prawo głosu i wyrażania tego, czym żyje jej serce.

Spotkanie będzie miało charakter – spotkania w kręgu, żeby zaznaczyć równość.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 8 marca o godz. 18:00.

Kolejne spotkania mogłyby się odbywać raz w miesiącu.

Spotkania stacjonarne, w naszej wspólnocie w Bytomiu przy ul. Mickiewicza 9/7 (kamienica)

Więcej informacji:
Magdalena Goik, liderka świecka wspólnoty
tel: +48 510 085 839

Czytaj dalej

Postulat u Benedyktynów Mądrości Bożej.

Przyjęciem do postulatu, pierwszego etapu życia zakonnego, które odbędzie się w sobotę 6 lutego, dwie osoby, Bartek i Adrian z Poznania, przyłączą się do wspólnoty zakonnej Benedyktynów Mądrości Bożej.

Postulat to czas budowania wspólnoty, poznawania sposobu życia i Reguły Świętego Benedykta.

Benedyktyni Mądrości Bożej działają od kilku lat w USA, od 2018 roku są kanonicznie uznanym zakonem w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej a od 2020 roku działają również w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce. Przeorem i inicjatorem powstania wspólnoty jest ojciec Michael Seger, który formację benedyktyńską otrzymał od benedyktynów z Kościoła rzymskokatolickiego.

Do wspólnoty należą osoby świeckie i wyświęcone, członkowie i członkinie Kościołów zrzeszonych w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej, którzy w swoim życiu chcą się kierować Regułą Św. Benedykta.

Jeśli jesteś zainteresowany lub zainteresowana życiem monastycznym w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce skontaktuj się z nami: prezbiter.rkk@gmail.com

Czytaj dalej

Zielona Góra | Nabożeństwo Ekumeniczne

Już w najbliższą sobotę, w naszej kaplicy w Zielonej Górze odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne.

Wspólnie z Luteranami będziemy modlić się o jedność, zgodę i pokój. Homilię wygłosi ks. Marek Bożek – wikariusz parafii Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Zielonej Górze.

Serdecznie zapraszamy!

Kaplica znajduje się przy ulicy Sikorskiego 44A.


Czytaj dalej

Uroczystość Hypapante


Hypapante czyli Uroczystość Spotkania Pańskiego to święto przypadające czterdzieści dni po Narodzeniu Pańskim, którego tematem jest przyniesienie Jezusa do świątyni, ofiarowanie go Panu Bogu i spotkanie jakie odbyło się pomiędzy Jezusem i jego rodzicami a prorokami Symeonem i Anną, którzy rozpoznali w synu Józefa i Maryi obiecanego i zapowiedzianego Mesjasza.

Jest to ostatnia uroczystość okresu Narodzenia Pańskiego, która go zamyka.

Słowo Hypapante pochodzi z języka greckiego i oznacza „spotkać”, „wychodzić na przeciw”.

Znakiem tego święta jest zapalana świeca, którą błogosławimy w czasie Liturgii i zanosimy do swoich domów. Jest ona zapalana przez wierzących w czasie modlitwy, ponieważ modlitwa jest zawsze spotkaniem – hypapante – z Bogiem.

Jak każde ważne święto, również z Hypapante jest związana kulinarna tradycja. Tego dnia wypada zjeść bowiem naleśniki. Tradycje tę zainicjował św. Galezjusz, biskup Rzymu w latach od 492 do 496, który w czasie procesji ze świecami w Uroczystość Hypapante, obdarowywał ubogich słodkimi plackami. Późniejsze interpretacje dopatrują się w kształcie naleśnika symbolu słońca, co ma nawiązywać do słów proroka Symeona, który nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie narodów”. Olej, na którym robi się naleśniki, ma też związek z lampami, do których również był używany. W wielu domach, zwłaszcza francuskich, tego dnia naleśniki je się na kolacje przy samych świecach.

Serdecznie zapraszamy do celebracji tego dnia ze wspólnotami i misjami reformowanych katolików oraz online.

Czytaj dalej

Ogłoszenie Świąt 2021

Od IV wieku uroczystość Epifanii była dniem kiedy ogłaszano termin Święta Paschy i świąt, które są z nim powiązane. Zwyczaj ten praktykujemy również w naszym Kościele.


Brak dostępnego opisu zdjęcia.
Czytaj dalej

Wprowadzenie do Adwentu

Adwent czyli okres w Kościele, który poprzedza uroczystość Narodzenia Jezusa Chrystusa. Jakie jest jego pochodzenie, jakie niesie treści i co oznaczają jego symbole, jak jest on przeżywany w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te pytania to serdecznie zapraszamy na spotkanie online, które odbędzie się w poniedziałek 23 listopada o godz. 20:30 za pośrednictwem platformy zoom.

Link do wydarzenia: https://us02web.zoom.us/j/2341098302?pwd=Mm1JRlVUWTErSDV1TzdhTkFhYzRsdz09

Czytaj dalej

Jak dołączyć do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce?

Członkiem lub członkinią Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce zostaje się poprzez przyłączenie do jednej z parafii naszego Kościoła.

Istnieją dwie drogi zostania członkiem Parafii, jest to przyjęcie w niej chrztu lub bierzmowania w przypadku osób, które nigdy wcześniej tych sakramentów nie przyjęli albo akt konwersji dla osób przyłączających się z innych Kościołów chrześcijańskich.

Chrzest lub bierzmowanie

Osoba, która chce przyjąć chrzest lub bierzmowanie w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce powinna skontaktować się z proboszczem lokalnej parafii. Po odpowiednim przygotowaniu (katechumenacie) osoba taka przyjmuje sakrament.

Preferowane dni ich udzielania to:
– dla sakramentu chrztu: Wigilia Paschalna
– dla sakramentu bierzmowania: Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Nie widzimy jednak przeszkód, aby sakramenty te sprawować w inne dni.

Podobna droga dotyczy rodziców, którzy chcą ochrzcić swoje dziecko w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce.

Konwersja

Konwersja (z łac. convertere „zmienić”) to akt polegający na zmianie dotychczasowego wyznania i przyłączeniu się do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.

Osoba, która chce dokonać konwersji w pierwszej kolejności jest zaproszona do udziału w spotkaniach wspólnot Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce (Obecnie to: Poznań, Warszawa, Bytom, Kraków, Wrocław, Zielona Góra, Toruń lub Wspólnota Online).

Osoba, która zdecyduje się na oficjalne przyłączenie do Kościoła uzgadnia z proboszczem datę przyjęcia. Do tego czasu poznaje ona Kościół, jego wiarę i praktykę. Jest dla nas bardzo ważne, aby w tym okresie osoba odkryła, że to jest rzeczywiście jej miejsce, jej wspólnota, jej Kościół – wszyscy bowiem razem jesteśmy za niego odpowiedzialni.

Do dnia przyłączenia do Kościoła należy przygotować świadectwo chrztu z parafii, w której miał miejsce lub stosowne oświadczenie.

Konwersja dokonuje się w czasie Liturgii Eucharystii w czasie której osoba przystępująca odnawia przyrzeczenia chrzcielne, deklaruje wolę przyłączenia do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce poprzez odczytanie wcześniej napisanego listu skierowanego do Kościoła.

Konwersja do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oznacza wystąpienie z dotychczasowej wspólnoty kościelnej. Stosowna informacja wysyłana jest przez nowego proboszcza do parafii chrztu gdzie powinna zostać dokonana stosowna adnotacja w kartotece lub księdze chrztów.

  • Wykaz wspólnot znajdziesz tutaj.

Czytaj dalej

RPO włącza się w sprawę Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce


Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed MSWiA w związku z wnioskiem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce o ponowne rozpatrzenie sprawy jego rejestracji. RPO wniósł o utrzymanie decyzji o rejestracji.

W ocenie RPO wykreślenie z rejestru narusza autonomię związku wyznaniowego, co jest niezgodne z art. 25 ust. 3 Konstytucji („Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego”). Przepisy nie dają bowiem pola do uznaniowości w sprawie wpisu kościoła do Rejestru. A kompetencje MSWiA jako organu rejestrowego są ograniczone do oceny wniosku jedynie w aspekcie zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.


Czytaj dalej