CZYTAJ WSZYSTKIE

"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"


 • 2. Niedziela Adwentu

  EWANGELIA Łk 3, 1-6
  W piętnastym roku panowania Tyberiusza Cezara, gdy rządcą Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą Galilei – Herod, tetrarchą Iturei i okręgu Trachonitis – jego brat, Filip, tetrarchą Abileny – Lizaniasz, za arcykapłana Annasza i Kajfasza, doszło na pustyni słowo Boga do Jana, syna Zachariasza.
  Więc przybył do tej całej, leżącej nad Jordanem krainy, wzywając do chrztu pokutnego dla odrzucenia grzechów, zgodnie z tym, co jest napisane w księdze słów proroka Izajasza:
  „Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Pana, wyrównajcie Je- go ścieżki. Każdy jar ma zostać wyrównany, każda góra i pagórek obniżone. Co zygzakowate – ma stać się prostą ścieżką, a skaliste – gładkimi drogami. Każdy człowiek ma zobaczyć zbawienie Boże”.

CZYTANIA LITURGICZNE
 • Poznań

  Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu

  • Poniedziałek, 10 grudnia – godz. 6:45 – Roraty
  • Środa, 2 grudnia – godz. 18:00 – Liturgia Eucharystii
  • Czwartek, 13 grudnia – godz. 18:00 – Liturgia Eucharystii + Wieczór Św. Łucji
  • Piątek, 14 grudnia – godz. 6:45 – Roraty
  • Niedziela, 16 grudnia – godz. 10:30 – Liturgia Eucharystii
  • Czwartek, 20 grudnia – godz. 19:00 – Medytacja Chrześcijańska (zobacz szczegóły)

  Kaplica Świętych Cyryla i Metodego
  ul. Święty Wojciech 25/7
  61-749 Poznań

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski proboszcz
  tel: 793111295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  Warszawa

  Parafia pw. Trójcy Świętej w Warszawie

  • Soboty, godz. 17:00 – Liturgia Eucharystii (wigilia) – ul. Sieczna 69a/38 (Znajdź na mapie. Liturgia domowa)
  • 15 grudnia, sobota, godz. 18:00 – Nabożeństwo Wielkich Antyfon Adwentowych – ul. Sieczna 69a/38 (Znajdź na mapie. Liturgia domowa)

  Kontakt
  Ks. Przemysław Cichosz proboszcz
  tel: 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Kraków

  Misja pw. Bogurodzicy Marii i Biskupa Jordana w Krakowie

  • 16 grudnia, niedziela – godz. 13:30 -ul. Św. Filipa 23 – Liturgia Eucharystii
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia.

  Kontakt
  Ks. Przemysław Cichosz proboszcz
  tel. 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Zielona Góra

  Misja w Zielonej Górze pw. Św. Jana Apostoła

  • Niedziela, 2 grudnia – godz. 16:15 – Liturgia Eucharystii – Al. Niepodległości 16
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski proboszcz
  tel: 793111295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Opiekun Misji Zielonogórskiej
  Krzysztof Kobus
  tel: 790-798-888
  email: kobus.krzys@gmail.com

  Wrocław

  Misja we Wrocławiu

  • 15 grudnia, Sobota – Liturgia Eucharystii (wigilia) – godz. 16:00 – ul. Bialoskórnicza 15/16
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski proboszcz
  tel: 793111295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Pozostałe

  Poza miastami gdzie Liturgie i spotkania odbywają się regularnie, spotkania i nabożeństwa Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce odbywają się też w innych miastach Polski, są to przede wszystkim Gdańsk, Wrocław i Gniezno. Jeśli jesteś zainteresowany naszym Kościołem, chcesz uczestniczyć w Liturgii lub spotkać się z duchownym albo chcesz aby w Twoim mieście rozpoczęła się działalność Reformowanego Kościoła Katolickiego to prosimy o kontakt.

  POLSKA ZACHODNIA
  Ks. Tomasz Puchalski Wikariusz biskupi w Polsce
  tel: 793111295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  POLSKA WSCHODNIA
  Ks. Przemysław Cichosz
  tel: 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

 • 2. Niedziela Adwentu

 • Wykład o tłumaczeniu modlitwy Ojcze Nasz

  Wykład Prof. Kaliny Wojciechowskiej wygłoszony w ramach rekolekcji warszawskiej wspólnoty Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.
NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
 • Wspomnienia liturgiczne

  Grudzień
  1 Karola de Foucauld, mnicha.
  3 Franciszka Ksawerego, prezbitera i misjonarza.
  4 Jana z Damaszku, mnicha i teologa.
  5 Klemensa z Aleksandrii, mnicha i teologa.
  6 Mikołaja, biskupa Miry.
  7 Ambrożego, biskupa Mediolanu i teologa.
  8 POCZĘCIE BOGURODZICY.
  10 Tomasza Mertona, mnicha.
  13 Łucji, dziewicy.
  14 Jana od Krzyża, zakonnika i reformatora życia zakonnego.
  15 Catherine de Hueck Doherty, wyznawczyni.
  17 Jana de Matha, zakonnika.
  19 Fryderyk von Schulte, teologa starokatolickiego, wyznawcy.
  24 Adama i Ewy, pierwszych rodziców; Charbela, mnicha.
  25 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO.
  26 Szczepana, diakona i męczennika.
  27 Jana Apostoła i Ewangelisty.
  28 Niewinnych Dzieci Betlejemskich.
  29 Tomasza Becketa, biskupa Canterbury.
  31 Sylwestra, biskupa Rzymu.

KALENDARZ LITURGICZNYBóg
Bóg
Ojciec

Wierzymy, że Bóg jest naszym kochającym Rodzicem - Tym, który daje nam życie, pragnie naszego dobra i szczęścia.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, który przyjął ciało z kobiety, by objawić nam prawdę o Bogu oraz dać nam życie wieczne przez swoją paschę.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty, który posłany jest od Ojca, jest pośród nas, by objawiać nam prawdę o nas i Bogu. On działa pośród nas, by doprowadzić nas do Boga i obdarzyć pełnią życia.

Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest Jeden. Przez wieki jednak objawiał się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tajemnica, którą objawia Bóg. Wiara w Trójce Święta jest fundamentem wiary i praktyki Kościołów chrześcijańskich.
Człowiek
Człowiek
Ukochane stworzenie

Bóg stworzył człowieka z miłości. Każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie obraz Boga.

Grzech prarodziców

Ludzkość już na samym początku okazała niewierność Bogu, Dawcy życia, przez co wybrała śmierć. Przez grzech prarodziców na świat przyszła śmierć, dlatego wszystkie stworzenia żywe umierają. Jezus przez swoje zmartwychwstanie, zniszczył konsekwencje śmierci, dlatego możemy żyć wiecznie. Nie wierzymy jednak, że dziecko rodzi się z "grzechem pierworodnym", czyli osobistym grzechem odziedziczonym po rodzicach. Wierzymy, że człowiek rodzi się bez grzechu, dziedziczy jednak skutki grzechu prarodziców.

Ukochane dziecko

Wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i tak jak dzieci popełniamy błędy, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Bóg, który jest wszechwiedzący, uczy nas co jest dla nas dobre a co niebezpieczne, kocha nas i chce dla nas dobra i rozwoju. Jako Rodzic, Bóg prowadzi nas do dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

Powołanie

Wolą Boga dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jest, by Go poznali oraz Jego Syna przez Ducha Świętego. Przez to poznanie weszli we wspólnotę z Bogiem i stali się Jego przyjaciółmi.
Kościół
Kościół
Wspólnota

Kościół to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują sakramenty i żyją naśladując Jezusa Chrystusa w konkretnej lokalnej wspólnocie.

Liturgia

Kościół dzięki mocy Ducha Świętego, wykracza poza czas, w wieczność w której przebywa Bóg. Naszym wkraczaniem w wieczność jest sprawowanie Eucharystii, podczas której słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie Liturgii otrzymujemy posłanie, by być znakiem Bożej obecności w naszym codziennym życiu.

Jedność

Kościół, mimo podziału pośród chrześcijan, jest jeden ponieważ posiada jedną Głowę, którą jest Chrystus. Wierzymy, że mimo wielu różnic w poglądach, wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Chrystusie i przez Niego. Dlatego też jesteśmy otwarci na chrześcijan z różnych Kościołów.

Świętość

Kościół jest święty, pomimo grzechu swoich członków, ponieważ nieustannie przebywa w nim Duch Święty. Jest święty świętością Tego, który go powołał, zbawił i uświęca.

Powszechność

Kościół jest powszechny (katolicki) ponieważ powołani są do Niego wszyscy ludzie. Kościół jest katolicki gdy trwa w jedności z wiarą tych, którzy żyli w przeszłości od czasów Jezusa.

Apostolski

Kościół jest apostolski ponieważ kontynuuje misję, którą Jezus powierzył dwunastu apostołom.
Praktyka
Praktyka
Każdy ma głos

W naszym Kościele wierzymy, że każda ochrzczona osoba została napełniona Duchem Świętym, dlatego każdy członek naszego Kościoła ma możliwość rzeczywistego wpływu na Jego działalność poprzez uczestnictwo w organach, które podejmują decyzje.

Otwartość

Jezus mówił, że każdy kto jest utrudzony i obciążony może do Niego przyjść a On da ukojenie, dlatego do naszego Kościoła zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą Go poznać i naśladować. Każdy człowiek może u nas znaleźć swoje miejsce.

Celibat duchownych

Wierzymy, że powołanie do bezżenności dla Królestwa Bożego jest szczególnym charyzmatem. Celibat nie jest jednak bezwzględnie potrzebne dla wypełniania Bożego powołania, dlatego duchowni w naszym Kościele mogą wybrać między życiem w celibacie a małżeństwem.

Święcenia kobiet

Wierzymy, że prezbiterzy i biskupi są w swoich wspólnotach znakiem Jezusa Chrystusa i działają w Jego imieniu. Posługiwanie duchownych jest szczególnym udziałem w służbie samego Jezusa. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety mogą w sposób godny reprezentować w Kościele Jezusa Chrystusa i kontynuując Jego misję. Ponieważ nie płeć Jezusa jest w tej misji istotna a Jego człowieczeństwo, przez przyjęcie którego zbawił kobiety i mężczyzn.