Opowieść o Maryi
CZYTAJ WSZYSTKIE

"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"


 • 5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

  EWANGELIAŁk 10, 25-37
  Wystąpił jakiś znawca Prawa i wystawiając Go na próbę, zapytał: „Nauczycielu, co powinienem uczynić, aby osiągnąć życie wieczne?” On mu rzekł: „Co jest napisane w Prawie? Jak tam czytasz?” Odpowiadając powiedział: „Będziesz miłował Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, i całą swoją duszą, i całą swoją mocą, i całą swoją myślą, a bliźniego swego jak samego siebie”. Rzekł mu: „Poprawnie odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył”. A on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: „Ale kto jest moim bliźnim?”
  Podejmując to, Jezus powiedział: „Pewien człowiek szedł z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ograbili go, zadali mu rany i odeszli, po- rzucając na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan. Gdy jednak go zobaczył, ominął bokiem. Podobnie lewita, który także znalazł się w tym miejscu, gdy zobaczył, ominął bokiem.
  Do tego samego miejsca doszedł też odbywający podróż Samarytanin i wzruszył się, gdy zobaczył. Przybliżył się, opatrzył jego rany, lejąc na nie oliwę i wino, wsadził go na swoje bydlę, zawiózł go do zajazdu i zajął się nim. Nazajutrz wyjął dwa denary, dał właścicielowi zajazdu i powiedział: Pielęgnuj go. Jeśli coś więcej wydasz, gdy będę wracał, oddam ci.
  Który z tych trzech okazał się, twoim zdaniem, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?”
  Odpowiedział: „Ten, który okazał mu miłosierdzie”. Jezus mu rzekł: „Idź i ty czyń podobnie”.

CZYTANIA LITURGICZNE
 • Liturgia Eucharystii | 5. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 • Liturgia Eucharystii | 4. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
 • Wspomnienia liturgiczne

  Lipiec
  1 Adolfa Thürlingsa, prezbitera, kompozytora, autora starokatolickich tekstów liturgicznych oraz Antonio Rosmini-Serbati, prezbitera.
  3 TOMASZA APOSTOŁA.
  4 Carlosa Duarte Costy, biskupa, inicjatora ruchu starokatolickiego w Brazylii.
  6 Jana Husa, prezbitera i męczennika.
  7 Atenagorasa I, biskupa Konstantynopola.
  11 ŚWIĘTO BENEDYKTA Z NURSJI.
  12 Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika oraz Sergiusza Bułgakowa, teologa.
  14 Cicely Saunders, założycielka Hospicjum Świętego Krzysztofa w Londynie.
  15 Bonawentury, zakonnika i teologa.
  17 Andrzeja Świerada i Benedykta, mnichów.
  19 Grzegorza z Nyssy, biskupa i jego siostry Makryny, diakonki; Serafina z Sarowa, mnicha.
  20 Eliasza, proroka.
  22 ŚWIĘTO MARII MAGDALENY, APOSTOŁKI APOSTOŁÓW.
  23 Jana Kasjana, mnicha; Brygidy Szweckiej, mniszki.
  25 Jakuba Apostoła; Diakonki Olimpii.
  26 Jacques’a a Hamela, prezbitera i męczennika oraz Rodziców Bogurodzicy.
  29 Marii, Marty i Łazarza z Betanii, przyjaciół Jezusa Chrystusa.
  30 Piotra Chryzologa, biskupa i teologa.
  31 Bartolomé de Las Casas, zakonnika i misjonarza.

KALENDARZ LITURGICZNYBóg
Bóg
Ojciec

Wierzymy, że Bóg jest naszym kochającym Rodzicem - Tym, który daje nam życie, pragnie naszego dobra i szczęścia.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, który przyjął ciało z kobiety, by objawić nam prawdę o Bogu oraz dać nam życie wieczne przez swoją paschę.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty, który posłany jest od Ojca, jest pośród nas, by objawiać nam prawdę o nas i Bogu. On działa pośród nas, by doprowadzić nas do Boga i obdarzyć pełnią życia.

Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest Jeden. Przez wieki jednak objawiał się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tajemnica, którą objawia Bóg. Wiara w Trójce Święta jest fundamentem wiary i praktyki Kościołów chrześcijańskich.
Człowiek
Człowiek
Ukochane stworzenie

Bóg stworzył człowieka z miłości. Każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie obraz Boga.

Grzech prarodziców

Ludzkość już na samym początku okazała niewierność Bogu, Dawcy życia, przez co wybrała śmierć. Przez grzech prarodziców na świat przyszła śmierć, dlatego wszystkie stworzenia żywe umierają. Jezus przez swoje zmartwychwstanie, zniszczył konsekwencje śmierci, dlatego możemy żyć wiecznie. Nie wierzymy jednak, że dziecko rodzi się z "grzechem pierworodnym", czyli osobistym grzechem odziedziczonym po rodzicach. Wierzymy, że człowiek rodzi się bez grzechu, dziedziczy jednak skutki grzechu prarodziców.

Ukochane dziecko

Wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i tak jak dzieci popełniamy błędy, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Bóg, który jest wszechwiedzący, uczy nas co jest dla nas dobre a co niebezpieczne, kocha nas i chce dla nas dobra i rozwoju. Jako Rodzic, Bóg prowadzi nas do dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

Powołanie

Wolą Boga dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jest, by Go poznali oraz Jego Syna przez Ducha Świętego. Przez to poznanie weszli we wspólnotę z Bogiem i stali się Jego przyjaciółmi.
Kościół
Kościół
Wspólnota

Kościół to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują sakramenty i żyją naśladując Jezusa Chrystusa w konkretnej lokalnej wspólnocie.

Liturgia

Kościół dzięki mocy Ducha Świętego, wykracza poza czas, w wieczność w której przebywa Bóg. Naszym wkraczaniem w wieczność jest sprawowanie Eucharystii, podczas której słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie Liturgii otrzymujemy posłanie, by być znakiem Bożej obecności w naszym codziennym życiu.

Jedność

Kościół, mimo podziału pośród chrześcijan, jest jeden ponieważ posiada jedną Głowę, którą jest Chrystus. Wierzymy, że mimo wielu różnic w poglądach, wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Chrystusie i przez Niego. Dlatego też jesteśmy otwarci na chrześcijan z różnych Kościołów.

Świętość

Kościół jest święty, pomimo grzechu swoich członków, ponieważ nieustannie przebywa w nim Duch Święty. Jest święty świętością Tego, który go powołał, zbawił i uświęca.

Powszechność

Kościół jest powszechny (katolicki) ponieważ powołani są do Niego wszyscy ludzie. Kościół jest katolicki gdy trwa w jedności z wiarą tych, którzy żyli w przeszłości od czasów Jezusa.

Apostolski

Kościół jest apostolski ponieważ kontynuuje misję, którą Jezus powierzył dwunastu apostołom.
Praktyka
Praktyka
Każdy ma głos

W naszym Kościele wierzymy, że każda ochrzczona osoba została napełniona Duchem Świętym, dlatego każdy członek naszego Kościoła ma możliwość rzeczywistego wpływu na Jego działalność poprzez uczestnictwo w organach, które podejmują decyzje.

Otwartość

Jezus mówił, że każdy kto jest utrudzony i obciążony może do Niego przyjść a On da ukojenie, dlatego do naszego Kościoła zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą Go poznać i naśladować. Każdy człowiek może u nas znaleźć swoje miejsce.

Celibat duchownych

Wierzymy, że powołanie do bezżenności dla Królestwa Bożego jest szczególnym charyzmatem. Celibat nie jest jednak bezwzględnie potrzebne dla wypełniania Bożego powołania, dlatego duchowni w naszym Kościele mogą wybrać między życiem w celibacie a małżeństwem.

Święcenia kobiet

Wierzymy, że prezbiterzy i biskupi są w swoich wspólnotach znakiem Jezusa Chrystusa i działają w Jego imieniu. Posługiwanie duchownych jest szczególnym udziałem w służbie samego Jezusa. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety mogą w sposób godny reprezentować w Kościele Jezusa Chrystusa i kontynuując Jego misję. Ponieważ nie płeć Jezusa jest w tej misji istotna a Jego człowieczeństwo, przez przyjęcie którego zbawił kobiety i mężczyzn.