CZYTAJ WSZYSTKIE

"Trzymamy się tego, co wszędzie, co zawsze, co przez wszystkich było wyznawane, to jest bowiem prawdziwie i rzeczywiście katolickie"


 • 21. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO

  EWANGELIA Mk 10, 17-30
  Kiedy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś i padając przed Nim na kolana, pytał Go: „Nauczycielu dobry, co mam zrobić, aby stać się dziedzicem życia wiecznego?” Jezus mu odpowiedział: „Dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt dobry, tylko jeden Bóg. Przykazania znasz: „Nie zabij, nie popełnij cudzołóstwa, nie ukradnij, nie złóż fałszywego zeznania, nie dopuść się grabieży, czcij ojca swego i matkę””. Tamten Mu oświadczył: „Nauczycielu, to wszystko dokładnie zachowywałem od swojej młodości”. Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: „Jednego ci brak: idź, sprzedaj, co masz, i daj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź ze mną”. Po takiej radzie tamten sposępniał i odszedł smutny. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus popatrzył wkoło i powiedział do swoich uczniów: „Z jakże wielkimi trudnościami będą wchodzić do królestwa Bożego posiadacze bogactw”. Uczniowie byli zdziwieni Jego słowami. A Jezus znowu odezwał się do nich, mówiąc: „Dzieci, jak ciężko jest wejść do królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego”. Oni na to jeszcze bardziej byli zdumieni. Dlatego zapytali Go: „Więc kto może być zbawiony?” Spojrzawszy na nich, Jezus powiedział: „Dla ludzi to niemożliwe, ale nie dla Boga. Dla Boga bowiem wszystko możliwe”. Odezwawszy się Piotr, tak Go zapytał: „Oto my zostawiliśmy wszystko i poszliśmy z Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zapewniam was, nie będzie takiego, który by ze względu na mnie i na ewangelię zostawił dom, czy braci, czy siostry, czy matkę, czy ojca, czy dzieci, czy pole, a nie otrzymałby teraz, na tym świecie, sto razy tyle domów, i braci, i sióstr, i matek, i dzieci, i pól – razem z prześladowaniami – a w świecie przyszłym życia wiecznego.

CZYTANIA LITURGICZNE
 • Poznań

  Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu

  • Czwartek, 18 października, godz. 18:00 – Liturgia Eucharystii i nieszpory.
  • Czwartek, 18 października, godz. 19:00 – Medytacja chrześcijańska
  • Niedziela, 21 października, godz. 10:30 – Liturgia Eucharystii

  Kaplica Świętych Cyryla i Metodego
  ul. Święty Wojciech 25/7
  61-749 Poznań

  Kontakt
  Ks. Tomasz Puchalski proboszcz
  tel: 793111295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  Warszawa

  Parafia pw. Trójcy Świętej w Warszawie

  • Sobota – Liturgia Eucharystii (wigilia) – godz. 17:00 – ul. Sieczna 69a/38 (Znajdź na mapie. Liturgia domowa)

  Kontakt
  Diakon Przemysław Cichosz
  tel: 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Kraków

  Misja pw. Bogurodzicy Marii i Biskupa Jordana w Krakowie

  • Niedziela 21.10 godz. 13:30 – Kraków ul. Św. Filipa 23 – Liturgia Eucharystii.
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia.

  Kontakt
  Diakon Przemysław Cichosz
  tel. 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

  Zielona Góra

  Misja w Zielonej Górze pw. Św. Jana Apostoła

  • Sobota, 20 października, godz. 9:00 – Liturgie Eucharystii – Al. Niepodległości 16 (kamienica, 1 piętro)
  • Liturgie sprawowane są według wcześniejszego ogłoszenia

  Kontakt
  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com

  Pozostałe

  Poza miastami gdzie Liturgie i spotkania odbywają się regularnie, spotkania i nabożeństwa Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce odbywają się też w innych miastach Polski, są to przede wszystkim Gdańsk, Wrocław i Gniezno. Jeśli jesteś zainteresowany naszym Kościołem, chcesz uczestniczyć w Liturgii lub spotkać się z duchownym albo chcesz aby w Twoim mieście rozpoczęła się działalność Reformowanego Kościoła Katolickiego to prosimy o kontakt.

  POLSKA ZACHODNIA
  Ks. Tomasz Puchalski Wikariusz biskupi w Polsce
  tel: 793111295
  email: prezbiter.rkk@gmail.com

  Diakon Dobromił Kozłowski
  email: diakon.rkkpoznan@gmail.com


  POLSKA WSCHODNIA
  Diakon Przemysław Cichosz
  tel: 509842921
  email: warszawa.rkk@gmail.com

 • 21. Niedziela po Pięćdziesiątnicy

 • Wykład o tłumaczeniu modlitwy Ojcze Nasz

  Wykład Prof. Kaliny Wojciechowskiej wygłoszony w ramach rekolekcji warszawskiej wspólnoty Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce.
NASZ KANAŁ NA YOUTUBE
 • Wspomnienia liturgiczne

  Październik
  1 Teresy od Dzieciątka Jezus, zakonnicy.
  4 Franciszka z Asyżu, diakona i zakonnika.
  5 Sergiusza i Bachusa, męczenników.
  6 Brunona z Kolonii, mnicha.
  7 Chiara Luce Badano, wyznawczyni.
  9 Abrahama Patriarchy i Sary jego żony.
  11 Filipa, diakona.
  12 Radzyma Gaudentego, biskupa.
  15 Teresy z Avila, mniszki i reformatorki życia zakonnego; Samuela Szereszewskiego, biskupa.
  17 Ignacego, biskupa Antiochii i męczennika.
  18 Łukasza Ewangelisty.
  23 Jakuba Apostoła, pierwszego biskupa Jerozolimy, męczennika.
  27 Jana Czuby, prezbitera, misjonarza, męczennika.
  28 Szymona i Judy Apostołów.
  29 Emmanuelle – Madeleine Cinquin, zakonnicy.


   

KALENDARZ LITURGICZNYBóg
Bóg
Ojciec

Wierzymy, że Bóg jest naszym kochającym Rodzicem - Tym, który daje nam życie, pragnie naszego dobra i szczęścia.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem, który przyjął ciało z kobiety, by objawić nam prawdę o Bogu oraz dać nam życie wieczne przez swoją paschę.

Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty, który posłany jest od Ojca, jest pośród nas, by objawiać nam prawdę o nas i Bogu. On działa pośród nas, by doprowadzić nas do Boga i obdarzyć pełnią życia.

Trójca Święta

Wierzymy, że Bóg jest Jeden. Przez wieki jednak objawiał się w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jest to tajemnica, którą objawia Bóg. Wiara w Trójce Święta jest fundamentem wiary i praktyki Kościołów chrześcijańskich.
Człowiek
Człowiek
Ukochane stworzenie

Bóg stworzył człowieka z miłości. Każda kobieta i każdy mężczyzna nosi w sobie obraz Boga.

Grzech prarodziców

Ludzkość już na samym początku okazała niewierność Bogu, Dawcy życia, przez co wybrała śmierć. Przez grzech prarodziców na świat przyszła śmierć, dlatego wszystkie stworzenia żywe umierają. Jezus przez swoje zmartwychwstanie, zniszczył konsekwencje śmierci, dlatego możemy żyć wiecznie. Nie wierzymy jednak, że dziecko rodzi się z "grzechem pierworodnym", czyli osobistym grzechem odziedziczonym po rodzicach. Wierzymy, że człowiek rodzi się bez grzechu, dziedziczy jednak skutki grzechu prarodziców.

Ukochane dziecko

Wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi Boga i tak jak dzieci popełniamy błędy, często nie zdając sobie sprawy z konsekwencji. Bóg, który jest wszechwiedzący, uczy nas co jest dla nas dobre a co niebezpieczne, kocha nas i chce dla nas dobra i rozwoju. Jako Rodzic, Bóg prowadzi nas do dojrzałości i pełni człowieczeństwa.

Powołanie

Wolą Boga dla każdej kobiety i każdego mężczyzny jest, by Go poznali oraz Jego Syna przez Ducha Świętego. Przez to poznanie weszli we wspólnotę z Bogiem i stali się Jego przyjaciółmi.
Kościół
Kościół
Wspólnota

Kościół to wspólnota kobiet i mężczyzn, którzy odpowiadają na Boże wezwanie, przyjmują sakramenty i żyją naśladując Jezusa Chrystusa w konkretnej lokalnej wspólnocie.

Liturgia

Kościół dzięki mocy Ducha Świętego, wykracza poza czas, w wieczność w której przebywa Bóg. Naszym wkraczaniem w wieczność jest sprawowanie Eucharystii, podczas której słuchamy słowa Bożego i przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa. Na zakończenie Liturgii otrzymujemy posłanie, by być znakiem Bożej obecności w naszym codziennym życiu.

Jedność

Kościół, mimo podziału pośród chrześcijan, jest jeden ponieważ posiada jedną Głowę, którą jest Chrystus. Wierzymy, że mimo wielu różnic w poglądach, wszyscy chrześcijanie są zjednoczeni w Chrystusie i przez Niego. Dlatego też jesteśmy otwarci na chrześcijan z różnych Kościołów.

Świętość

Kościół jest święty, pomimo grzechu swoich członków, ponieważ nieustannie przebywa w nim Duch Święty. Jest święty świętością Tego, który go powołał, zbawił i uświęca.

Powszechność

Kościół jest powszechny (katolicki) ponieważ powołani są do Niego wszyscy ludzie. Kościół jest katolicki gdy trwa w jedności z wiarą tych, którzy żyli w przeszłości od czasów Jezusa.

Apostolski

Kościół jest apostolski ponieważ kontynuuje misję, którą Jezus powierzył dwunastu apostołom.
Praktyka
Praktyka
Każdy ma głos

W naszym Kościele wierzymy, że każda ochrzczona osoba została napełniona Duchem Świętym, dlatego każdy członek naszego Kościoła ma możliwość rzeczywistego wpływu na Jego działalność poprzez uczestnictwo w organach, które podejmują decyzje.

Otwartość

Jezus mówił, że każdy kto jest utrudzony i obciążony może do Niego przyjść a On da ukojenie, dlatego do naszego Kościoła zapraszamy WSZYSTKICH, którzy chcą Go poznać i naśladować. Każdy człowiek może u nas znaleźć swoje miejsce.

Celibat duchownych

Wierzymy, że powołanie do bezżenności dla Królestwa Bożego jest szczególnym charyzmatem. Celibat nie jest jednak bezwzględnie potrzebne dla wypełniania Bożego powołania, dlatego duchowni w naszym Kościele mogą wybrać między życiem w celibacie a małżeństwem.

Święcenia kobiet

Wierzymy, że prezbiterzy i biskupi są w swoich wspólnotach znakiem Jezusa Chrystusa i działają w Jego imieniu. Posługiwanie duchownych jest szczególnym udziałem w służbie samego Jezusa. Wierzymy, że mężczyźni i kobiety mogą w sposób godny reprezentować w Kościele Jezusa Chrystusa i kontynuując Jego misję. Ponieważ nie płeć Jezusa jest w tej misji istotna a Jego człowieczeństwo, przez przyjęcie którego zbawił kobiety i mężczyzn.